با صابون خرچنگ برای جوش صورت کفش هایتان را براق کنید

اولین شوینده (یا عامل فعال سطحی) صابون خرچنگ برای جوش صورت بود. در یک مفهوم کاملا شیمیایی، هر ترکیبی که از واکنش یک اسید چرب نامحلول در آب با یک باز آلی یا یک فلز قلیایی تشکیل شود، می‌توان صابون نامید.

با این حال، در عمل، صنعت صابون عمدتاً به صابون‌های محلول در آب مربوط می‌شود که از تعامل بین اسیدهای چرب و فلزات قلیایی حاصل می‌شوند. با این حال، در موارد خاص، نمک های اسیدهای چرب با آمونیاک یا تری اتانولامین نیز مانند آماده سازی اصلاح استفاده می شود.

اگر قطرات روغن جدا شده و ذرات کثیفی در محلول شوینده در شرایطی پایدار و بسیار پراکنده معلق نشوند، تمایل به لخته شدن دارند یا به سنگدانه هایی به اندازه کافی بزرگ می شوند که دوباره روی سطح تمیز شده رسوب کنند.

در شستن پارچه ها و مواد مشابه، قطرات ریز روغن یا ذرات کثیفی ریز و لخته شده راحت تر از بین نقاط نسبتا بزرگ حمل می شوند. بنابراین عملکرد مواد شوینده در حفظ کثیفی در شرایط بسیار پراکنده در جلوگیری از باقی ماندن کثیفی جدا شده توسط پارچه مهم است.

برای اینکه صابون ها و مواد شوینده به عنوان مواد شوینده (مواد فعال سطحی) عمل کنند، باید ساختار شیمیایی خاصی داشته باشند: مولکول های آنها باید دارای یک بخش آبگریز (غیر محلول در آب) مانند اسید چرب یا یک گروه کربن نسبتاً طولانی با زنجیره باشد.

الکل های چرب یا آلکیل بنزن مولکول همچنین باید حاوی یک گروه آبدوست (محلول در آب) مانند COONa یا یک گروه سولفو مانند OSO3Na یا SO3Na (مانند سولفات الکل چرب یا آلکیل بنزن سولفونات) یا یک زنجیره بلند اتیلن اکسید در مواد شوینده مصنوعی غیر یونی این قسمت آبدوست باعث می شود که مولکول در آب حل شود. به طور کلی قسمت آبگریز مولکول خود را به جامد یا الیاف و به خاک می چسباند و قسمت آبدوست خود را به آب می چسباند.

چهار گروه از عوامل فعال سطحی متمایز می شوند: شوینده های آنیونی (شامل صابون و بزرگترین بخش از شوینده های مصنوعی مدرن) که یون های کلوئیدی منفی الکتریکی را در محلول تولید می کنند. شوینده های کاتیونی که یون های الکتریکی مثبت را در محلول تولید می کنند.
شوینده های غیر یونی که ذرات کلوئیدی خنثی الکتریکی را در محلول تولید می کنند.
شوینده‌های آمفولیتیک یا آمفوتریک که بسته به PH (اسیدیتی یا قلیایی بودن) محلول می‌توانند به عنوان شوینده آنیونی یا کاتیونی در محلول عمل کنند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.